Samenwerkingsverband Delft voor Elkaar

Delft voor Elkaar is volop in beweging

Delft voor Elkaar is een netwerkorganisatie. In de organisatie werken deskundige en betrokken beroepskrachten en vrijwilligers. Vooral de vraag van de Delftse bewoners staat centraal. Alles wordt daaromheen georganiseerd. In Delft voor Elkaar zitten:

•  Participe Delft
•  Kwadraad
•  Sport en Evenementen Haaglanden/Maatschappelijk Verantwoord Verenigen
•  MEE Zuid-Holland Noord (met VTV-ZHN)
•  VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg)
•  Buddy Netwerk
•  Alzheimer, afdeling Delft/Westland/Oostland
•  AIC (Autisme Informatie Centrum)
•  Inloophuis Debora
•  Federatie voor Ouderen
•  Humanitas

Een nieuwe kijk op welzijn, een brede manier van ondersteunen. Het op 1 januari 2015 in het leven geroepen Delft voor Elkaar staat flink in de steigers. Burgers van Delft weten ons in groeiende mate te vinden, zowel online als telefonisch.

In de steigers staan is een goed begin, maar ons aanbod en werkwijze zijn nog volop in ontwikkeling. De eerste maanden van 2015 zijn daarom gereserveerd voor het vormgeven van prestatieteams die een integrale dienstverlening aanbieden. Hieronder valt vrijwilligersondersteuning, maatschappelijk werk, ouderenwerk, wijkwerk, jongerenwerk, mantelzorgondersteuning, informele zorg, gezond leven en bewegen.

Het doel? Bewoners van Delft zo goed mogelijk ondersteunen bij deelname aan de maatschappij. Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties vraaggericht helpen. We vergroten de samenwerking in de wijk en bevorderen een gezonde leefstijl onder bewoners. En door informele zorg en initiatieven dichtbij huis een voorrangsrol te geven, kunnen we dure zorg voorkomen. Zo versterken we het informele netwerk van mensen en bouwen we met hen aan een sociaal vangnet. Delft voor Elkaar, dat is Delft mét Elkaar.

Zachte start
In dit proces van groei en ontwikkeling, inhoudelijk en planmatig, staat zorgvuldigheid centraal. Daarom hebben we al wel één voordeur, maar werken we tot 1 mei 2015 aan het opbouwen èn ombouwen van de dienstverlening die we voor ogen hebben. Voor nu een zachte start dus. Heel concreet nemen we de komende periode de volgende stappen:

1. We brengen alle bestaande processen in kaart en zorgen dat deze goed worden afgebouwd.
2. We ontwerpen nieuwe werkwijzen en voeren deze met elkaar in.

Contactpunt is live
Op 1 januari is ook het contactpunt live gegaan. Vanaf die dag zijn we zowel digitaal als telefonisch bereikbaar op het nieuwe telefoonnummer (015) 76 00 200 en online via onze nieuwe website www.delftvoorelkaar.nl De eerste telefoontjes en digitale bezoekers kwamen al snel binnen en wij verwachten dat de aantallen snel oplopen.

‘Inspirerende presentatie’
Om onze ideeën hierover te delen met de politiek, gaven Melissa Jansen van Participe en Yvonne Zuidgeest van MEE ZHN onlangs een presentatie voor de gemeenteraad van Delft. Daarin hebben wij onze passie goed kunnen overbrengen, zo bleek uit een tweet van raadslid Pieter Stienstra: “Inspirerende presentatie @ParticipeDelft over @delftvoorelkaar bij @Raad015. Als dit ons samen lukt wordt Delft mooier. Nu praktijk nog.”

Online
Kortom: Delft voor Elkaar is volop in beweging. Wilt u meer weten? Delft voor Elkaar is ook aanwezig op Twitter en Facebook. Daar sturen wij geregeld de laatste nieuwtjes de wereld in. Op Twitter zijn wij te vinden onder @DelftvoorElkaar. Op Facebook heet onze groep: Delft Voor Elkaar.

Neem een kijkje op de website: www.delftvoorelkaar.nl

 

Namens ons allen,
Team Delft voor Elkaar