Vrijwilligersbeleid

Van alle Delftenaren boven de 18 jaar doet ruim één op de drie vrijwilligerswerk. Dat zijn er in totaal zo’n 30.000. Mensen die zich inzetten voor een leefbaar en levendig Delft. Gemiddeld investeren zij vier uur per week.

Vrijwilligerswerk houdt van mensen

Door het doen van vrijwilligerswerk kunnen mensen hun talenten en capaciteiten ontplooien. Het zorgt ervoor dat zij hun vrije tijd zinvol kunnen besteden. Contacten met anderen hebben, betekent elkaar motiveren en inspireren. Door vrijwilligerswerk krijgen mensen een positiever beeld van zichzelf en van elkaar. Meedoen in de samenleving is belangrijk. Anderen in staat stellen mee te doen door hen een steuntje in de rug te geven ook. Wat is er mooier dan zien dat iemand een treetje klimt op de maatschappelijke ladder.

Mensen houden van vrijwilligerswerk

Mensen beleven plezier aan vrijwilligerswerk. Het helpt ze vooruit. Wij merken dat ook bij vrijwilligers die met pensioen zijn of zonder werk zitten. Ook nieuwkomers en allochtonen voelen zich sneller thuis in Delft als ze vrijwilligerswerk doen. Het is fijn als  je merkt dat iemand op je rekent. Andersom werk dat ook zo. Vrijwilligerswerk geeft een goed gevoel. Het zorgt daarnaast voor wijken, waarin iedereen meedoet en meetelt. Vrijwilligers weten dat ze onmisbaar zijn. Zonder vrijwilligerswerk zouden verenigingen niet meer bestaan.

Participe Delft heeft hart voor vrijwilligers

Wij moedigen mensen aan om zich vrijwillig in te zetten voor de samenleving. Niet alleen de vitale en initiatiefrijke Delftenaren, maar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We werken graag samen met vrijwilligers. Die kunnen bij ons terecht voor advies, raad en daad, informatie en advies. We bieden ondersteuning op maat: van faciliteren tot begeleiden. We houden daarbij rekening met de eigen kracht van vrijwilligers en stimuleren ze. Als je graag iets wil doen maar nog niet weet wat of waar, kun je bij ons terecht.

Vrijwilligers hebben hart voor Participe Delft

Ook voor Participe Delft zijn vrijwilligers onmisbaar. Omdat zij zelf in de wijk wonen weten zij wat er daar allemaal speelt. Ze kennen onze bezoekers en klanten. Weten ook goed zijn wat mensen willen en nodig hebben. Vrijwilligers die actief zijn in hun eigen wijk maken ze het ons gemakkelijker om vraaggericht te werken.

Wij hanteren voor de vrijwilligers in onze eigen organisatie een aantal basisprincipes. Participe Delft vertrouwt op de kwaliteiten van vrijwilligers. Die willen we zo goed mogelijk benutten. We zorgen voor een goede match tussen taken, motieven, capaciteiten, behoeften en talenten. Daar hoort een passende scholing en deskundigheidsbevordering bij. Wij vinden dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de uitvoering ook bij vrijwilligers mag liggen. In een evenwichtige balans tussen de belangen van de organisatie en de onbetaalde medewerkers.