Verzameld nieuwsarchief juli 2013

Dit archief geeft een overzicht van al het nieuws dat op alle (sub-)domeinen van Participe Delft is gepubliceerd.

Multi Culti Kids Feest

Op woensdag 3 juli jl. werd er in wijkcentrum De Vleugel een zeer geslaagd feestje voor de kinderen uit de wijk Poptahof georganiseerd. Zo’n 25 stagiaires van ROC Mondriaan hadden als stageopdracht het organiseren van een Multi-cultureel event.

Even bellen met…

‘We zijn klaar voor de toekomst’

In het telefonisch interview van Delft op Zondag van 14 juli jl. vertelt Emmy Klooster, directeur Participe Delft, blij te zijn met de nieuwe naam. “We krijgen een nieuwe rol in de stad. Deze naam past beter bij het nieuwe welzijnswerken…”.

Taalactiviteiten

Dit is een conversatieles voor mensen met een niet-Nederlandse achtergrond.

De conversatielessen zijn bedoeld voor mensen die de Nederlandse taal goed willen leren spreken en verstaan, maar die niet (meer) terecht kunnen bij andere instanties. De lessen worden 1x per week gegeven op 2 van onze locaties: wijkcentrum Het Buitenhuis en wijkcentrum De Vleugel.

Breed Welzijn Delft is Participe Delft geworden

Participe Delft : verbindende schakel tussen inwoners, vrijwilligers en professionele organisaties

Breed Welzijn Delft (BWD) heeft een nieuwe naam. Van nu af aan heten wij Participe Delft. En dat niet alleen: we sluiten ons als zelfstandig werkbedrijf aan bij Participe, een innovatieve Zuid-Hollandse organisatie die voorop loopt in de wereld van zorg en welzijn.