Onze activiteiten

Participe Delft werkt aan welzijn in de wijken van Delft

Bewoners hebben ideeën om het leven in hun wijk of buurt te verbeteren. Wij denken mee en helpen bewoners de eigen talenten en die van medebewoners te ontdekken en aan te spreken. Soms is er extra talent of kunde nodig. Dan bieden we ondersteuning om ideeën te helpen realiseren.

Bewoners willen elkaar kunnen ontmoeten en deelnemen aan leuke activiteiten. Wij organiseren activiteiten voor mensen die aangewezen zijn op de eigen omgeving. Dat kan in het wijkcentrum in de buurt zijn. Maar ook in een school, een verzorgingshuis of bij een sportvereniging. Wij gaan uit van de vraag van mensen bij het samenstellen van een activiteitenaanbod. De begeleiding van activiteiten is in handen van deskundige vrijwilligers. Met ondersteuning van de sociaal werkers van Participe Delft als dat nodig is.

Onze jongerenwerkers zorgen ervoor dat jongeren hun talenten kunnen ontplooien en hun vrije tijd plezierig kunnen besteden. Participe Delft ondersteunt jongeren om hun eigen ideeën en initiatieven te verwezenlijken. We letten extra op risicojongeren en moedigen ze aan om mee te doen. Want als jongeren meedoen, kunnen ze later gemakkelijker hun plaats in de samenleving vinden en hun kansen benutten.

We ondersteunen het vrijwilligerswerk in Delft. Dat doen we met:

  • een vrijwilligersspreekuur in elke wijk
  • ondersteuning van vrijwilligers die in de wijk werkzaam zijn
  • onze digitale vrijwilligersvacaturebank
  • de online vrijwilligersacademie

Soms hebben mensen een extra steuntje in de rug nodig om vrijwilligerswerk te kunnen gaan doen of dat vol te houden. Dat extra steuntje bieden vrijwillige contactpersonen en coaches.

In de stad

Naast onze inzet in de wijken zijn wij ook stedelijk actief. Dit zijn onze stedelijke activiteiten:

Maatschappelijke stages

Leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn verplicht om een maatschappelijke stage te volgen. Leerzaam en leuk voor leerlingen omdat zij kennis maken met mogelijke werkkringen voor later. Nuttig voor maatschappelijke organisaties omdat zij extra inzet goed kunnen gebruiken. En wie weet zijn de stagiaires hun toekomstige werknemers. Zinvol voor de samenleving als geheel, omdat vrijwillige inzet van iedereen nodig is. Wie interessant vrijwilligerswerk heeft ervaren, heeft reden om actief te blijven of te worden. Scholieren, scholen en maatschappelijke organisaties aankloppen bij Vrijwilligerswerk Delft. In onze digitale stagebank kunnen scholieren een stage zoeken en organisaties een stage aanbieden.

Vluchtelingenwerk

De medewerkers van Vluchtelingenwerk informeren, adviseren en ondersteunen vluchtelingen op maatschappelijk en juridisch gebied. Vluchtelingen die een woning in Delft toegewezen hebben gekregen, worden ondersteund bij de huisvestingsprocedure.