Nieuws januari 2015

Welkom!

DIVA Delft en Participe Delft zijn gefuseerd

Participe Delft en DIVA Delft zijn vanaf 1 januari 2015 gefuseerd en gaan samen verder als Participe Delft. De aanleiding voor deze fusie ligt voor de hand: beide organisaties leveren welzijnsondersteuning aan de inwoners van Delft.