Nieuws juli 2013

Even bellen met…

‘We zijn klaar voor de toekomst’

In het telefonisch interview van Delft op Zondag van 14 juli jl. vertelt Emmy Klooster, directeur Participe Delft, blij te zijn met de nieuwe naam. “We krijgen een nieuwe rol in de stad. Deze naam past beter bij het nieuwe welzijnswerken…”.

Breed Welzijn Delft is Participe Delft geworden

Participe Delft : verbindende schakel tussen inwoners, vrijwilligers en professionele organisaties

Breed Welzijn Delft (BWD) heeft een nieuwe naam. Van nu af aan heten wij Participe Delft. En dat niet alleen: we sluiten ons als zelfstandig werkbedrijf aan bij Participe, een innovatieve Zuid-Hollandse organisatie die voorop loopt in de wereld van zorg en welzijn.